#
  • 108/9-10 ถนน มหาจักรพรรดิ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
  • b2b-channel@buraphavat.com

About Us

WHO WE ARE

"เป็นบริษัทชั้นนำของเมืองไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital Lifestyle)
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยม สร้างความประทับใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า"