#
  • 108/9-10 ถนน มหาจักรพรรดิ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
  • b2b-channel@buraphavat.com

OUR SOLUTION

#

PRODUCT

อุปกรณ์ IT, IOT สำหรับองค์กร

#

INTEGRATED SOLUTION

งาน PROJECT(Smart ROOM, Smart Classroom)

PRODUCT

#

CCTV

#

Computer & Notebook

#

Face Recognition

#

Interactive Board

#

Mobile Tablet & Gadget

#

Thermoscan

SERVICE

#

Project

ร่วมพัฒนาองค์กรให้นำเทคโนโลยี IOT หลายรูปแบบมารวมกัน
เพื่อปรับใช้ตามรูปแบบที่ทางองค์กรต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุด
เช่น Smart Room, Home Solution เป็นต้น

Installation

ติดตั้ง อุปกรณ์ตามที่องค์กรต้องการ

#

BUSINESS

CORPORATE

HOSPITAL

HOTEL

SCHOOL